Bramdrup-Øst afholder generalforsamling 27-02-2020 kl 19:30

Antenneforening Bramdrup-Øst afholder næste generalforsamling, den 27.febr.2020 kl. 19:30

I Bramdrupdam sports- og mødecenter

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år 2018.
  3. Aflæggelse af revideret årsregnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent for år 2019.
  6. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter.
  7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
  8. Div.

Hilsen

Bestyrelsen