Ordinær

Generalforsamling i Antenneforeningen Bramdrup Øst

Tirsdag den 21. Februar 2023 kl. 19.30

I Forum Kolding (Bramdrupdam)

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning, foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Aflæggelse af revideret regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter
  7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
  8. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt fremsættes overfor bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen.

Forslag indsendes til: Formand Knud Rasmussen, julivænget 20, Bramdrupdam, 6000 Kolding.

E-mail: akra@stofanet.dk