Antenneforeningen Bramdrup Øst afholder Ordinær generalforsamling
Onsdag den 28. februar 2024 kl 19:30
i Forum Kolding Bramdrupdam

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter
7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
8. Eventuelt

Følgende forslag er indsendt fra bestyrelsen i Antenneforeningen Bramdrup Øst:

Bestyrelserne i alle nuværende antenneforeninger (Bramdrup Øst, Strandhuse Antenneforening, Antenneforening Mariesminde, Tolveren og AFIK) i Kolding er blevet enige om en sammenlægning i Kolding.net pr 1-1-2025. Bestyrelsen i Bramdrup Øst Antenneforeningen foreslår / anmoder om, at gå med i denne sammenlægning. Et bestyrelsesmedlem fra hver af de lokale foreninger går videre ind i en ny kolding.net‘s bestyrelse, dog tager AFIK 3 medlemmer med, da de har mere end 3 gange flere medlemmer. Hver lokal forening bibeholder de tilbageværende bestyrelsesmedlemer, som ambassadører i det lokale område for de næste 3 år. Så længe man er ambassadør, vil man have adgang til alle kolding.net‘s fremtidige bestyrelsesmøder.