Antenneforeningen Bramdrup Øst afholder Ordinær generalforsamling Onsdag den 28. februar 2024 kl 19:30 i Forum Kolding Bramdrupdam Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af revideret regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter 7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter 8.…

Læs mere