Ordinær Generalforsamling i Antenneforeningen Bramdrup Øst Tirsdag den 21. Februar 2023 kl. 19.30 I Forum Kolding (Bramdrupdam) Dagsorden: Valg af dirigent Formandens beretning, foreningens virksomhed i det forløbne år Aflæggelse af revideret regnskab Behandling af indkomne forslag Fastsættelse af kontingent Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter Eventuelt Forslag, som…

Læs mere