Support


Kundeservice og teknisk support

88 30 30 30

Kundeservice:

hverdage 8.00 - 19.00

Teknisk support:

hverdage 8.00 - 22.00

weekend og helligdage 8.00 - 19.00

Forstyrrelse på TV

Her på siden kan man læse mere om hvordan man sikrer sig et godt tv-signal, og hvordan man undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Man kan sikre at sig at husstandsinstallationen opfylder kravene til afskærmning mod indstråling fra signaler udefra, ved kun at benytte godkendte HF-tætte komponenter, dvs. antennestik, samlinger, fordelere, forstærkere, vægstik og kabler.

Køb altid udstyr mærket Stofa Approved eller YouSee Ready.

På Stofa’s hjemmeside kan man læse om hvorledes man kan sikre sig et godt tv-signal og undgå støjlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Hos Home Connect kan man se nogle videoklip, som overskueligt viser, hvorledes du gør det selv og rigtigt – når du installerer og monterer din tilslutning.


Antenneforeningen betaler
udgifter til service og reparation af anlægget til og med fordelerstander i skel.

Det enkelte medlem betaler
udgifter til reparation af defekt/beskadiget tilslutningskabel fra fordelerstander til den enkelte husstand,
samt for reparation af installationerne i huset. (kan udføres af Stofa)

Før fejlmelding bedes De undersøge følgende:
Kontroller tilslutningskablet mellem stikdåsen og tv’et.
Kabel og stik skal være af godkendt kvalitet.
Køb altid udstyr mærket Stofa Approved eller YouSee Ready.
Kontroller om antennestikkene er på plads.
Kobl evt. hjemmelavede installationer fra, og se om systemet stadig er fejlbehæftet.
Spørg naboerne om de har samme problem.
Er der gravet i fortov eller have, spørg om nabo har samme problem.


Tip til indstilling af modtager

Frekvens: 346 MHz, Symbolrate: 6900, QAM: 64, NetværksID: 0
LG tv skal muligvis indstilles til: Sprog = dansk / Land = Sverige.
Samsung tv skal muligvis indstilles til: Sprog = dansk / Land = Finland